Skuteczne sortowanie głównych odmian poprzez bezpośrednią wymianę.

Problemy są dobrze znane – szczególnie naszym klientom posiadającym kilka rodzajów butelek w produkcji oraz tym, którzy zbierają dodatkowe typy butelek na wymianę z konkurencją: braki personelu, coraz większa ilość rodzajów opakowań, ograniczona dyspozycyjność pustych skrzynek. To ostatnie – zarówno w przypadku sortowania ręcznego, jak i automatycznego – powstaje na skutek docelowego pakowania dobrych butelek do odpowiedniej skrzynki. Uzyskane puste skrzynki muszą zostać ponownie zebrane, zanim będą mogły być wypełnione dobrymi butelkami.

Dzięki naszej nowoczesnej koncepcji „zielonego” sortowania, w której jednocześnie sortowanych jest do 10 rodzajów butelek, można uniknąć tak zwanej „turystyki pustych skrzynek”.

Dla każdego sortowanego rodzaju skrzynek/butelek jest jeden tor podawczy.

Kolejna skrzynka do sortowania jest wybierana na podstawie ” skrzynki docelowej”. Robot żąda skrzynki tylko wtedy, gdy w buforze ma wystarczającą ilość odpowiednich dla niej butelek – niezależnie od tego, które butelki znajdują się jeszcze w skrzynce. W ten sposób butelki w skrzynce są wymieniane bezpośrednio miedzy skrzynkami, a nie wkładane do osobno dostarczanych pustych skrzynek.

Zielona koncepcja sortowania – Twój logistyczny paszport energetyczny dla sortowni!

  • Ograniczenie kroków roboczych
  • Oszczędność personelu
  • Oszczędność energii