Nadruk

vision-tec gmbh
Otto-Hahn-Str. 5
34123 Kassel

Telefon +49 (0)561 97 98 00 00
Fax +49 (0) 561 97 98 00-70
E-Mail info@vision-tec.de

Prezes Zarządu Knut Oppermann, Claudia Wilke, Katja Sattler, Manuela Krannich
Rejestr Handlowy HRB 15554
Sąd lokalny Kassel
NIP DE 278714596

Koncepcja, projekt i realizacja:
Agencja Reklamowa KLOCKE – www.klocke-agentur.de

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji zawartych na naszej stronie. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, o ile ze strony autora nie wystąpi udokumentowana wina umyślna lub rażące zaniedbanie.
Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego ogłoszenia oraz zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe.

Referencje i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do obcych stron internetowych („hiperlink”), które leżą poza obszarem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności wchodziłby w życie tylko wtedy, gdyby autor posiadał wiedzę na temat treści i miał możliwość uniemożliwienia korzystania z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem.
Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których one prowadzą, nie można było dostrzec żadnych nielegalnych zawartości. Autor nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich zlinkowanych stron, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej, jak również wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach założonych przez autora baz danych, do których możliwy jest zewnętrzny dostęp pisemny. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, ponosi wyłącznie oferent strony, do której następuje odniesienie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich wykorzystanych we wszystkich publikacjach obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać stworzone przez siebie obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub korzystać z wolnych od licencji grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów.
Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!
Prawa autorskie do publikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie przy autorze stron. Wszelkie powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez zgody autora.

Inspektor ochrony danych
Datenschutzberatung Moers GmbH
www.dsb-moers.de