Sterowanie w czasie rzeczywistym

Czas rzeczywisty oznacza bez zwłoki czasowej.

Systemy czasu rzeczywistego odgrywają dzisiaj niezbędną rolę w inżynierii kompleksowych instalacji elektrycznych. Tam, gdzie wcześniej trzeba było tworzyć specjalne, skąplikowane rozwiązania elektroniczne, możemy teraz dzięki zastosowaniu systemu magistrali EtherCAT z nich w zupełnie zrezygnować. W ten sposób obsługujemy wspólny standard branżowy i możemy zagwarantować szybką i niezawodną wymianę danych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami instalacji. Ponadto obsługujemy również inne, powszechnie stosowane systemy sterowania, takie jak: Profibus, Profinet, Ethernet TCP/IP lub Ethernet/IP.

Oprócz budowy nowych instalacji oferujemy również możliwość modernizacji istniejących sytemów urządzeń. Modernizacja starych maszyn zawsze była skutecznym sposobem na przedłużenie okresu ich użytkowania lub zwiększenie wydajności, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Taka modernizacja jest zazwyczaj korzystniejsza niż zakup nowego urządzenia.