Wymiana danych

W zakresie wymiany danych wspieramy zarówno wspólne standardy, jak i indywidualne interfejsy.

Obecny rozwój w rozwijającej się dziedzinie big data pokazuje potęgę dużych ilości danych. Nasze maszyny gromadzą wiele danych. Obok wartości liczników i obliczeń mocy zawierają one również informacje o stanach roboczych, stanach awaryjnych lub wymaganiach konserwacyjnych maszyny. Jesteśmy w stanie przekazywać te dane za pomocą różnych interfejsów.

Jednym z obsługiwanych przez nas standardów wymiany danych jest standard Weihenstephan, najbardziej rozpowszechniony w przemyśle spożywczym i napojowym. Jest to standard podłączenia systemów PDA do rozlewni napojów, który został opracowany przez Uniwersytet Techniczny w Monachium w Weihenstephan przy współpracy z przemysłem. Do transmisji danych można również wykorzystać szeroko stosowany system OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture), lub skorzystać z naszej  pomocy przy konfiguracji systemu bazy danych.

vision-tec wymiana danych