Ochrona danych

Informacja o ochronie prywatności dla odwiedzających stronę internetową

My, vision-tec gmbh, Otto-Hahn-Str. 5, 34123 Kassel, Tel.: +49 (0) 561 979800-00, E-Mail: info@vision- tec.de, chcielibyśmy poniżej wyjaśnić Państwu, jakie dane przetwarzamy na naszej stronie internetowej i w jaki sposób. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem vision-tec@dsb-moers.de. Więcej danych kontaktowych można znaleźć na stronie www.dsb-moers.de.

Cel, podstawa prawna, kategorie odbiorców, okres przechowywania przetwarzania danych
Cel: Prezentacja firmy i świadczenie usług i/lub sprzedaż produktów oraz komunikacja za pośrednictwem Internetu
Celem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest dostarczanie informacji o produktach i usługach naszej firmy, połączone z możliwością ukierunkowanego kontaktu użytkowników z osobami kontaktowymi w firmie.
Przetwarzamy również dane osobowe zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

  • Art. 6 ust. 1 lit. a GDPR dla przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby, której dane dotyczą.
  • Art. 6 ust. 1 lit. b GDPR dla niezbędnego przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, jak również w celu wdrożenia odpowiednich środków przedumownych.
  • Art. 6 ust. 1 lit. c GDPR w zakresie niezbędnego przetwarzania danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy na mocy jakiegokolwiek obowiązującego prawa UE lub obowiązującego prawa państwa, w którym GDPR ma zastosowanie w całości lub w części.
  • Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR dla koniecznego przetwarzania danych osobowych w celu ochrony uzasadnionych interesów nas lub osób trzecich, chyba że przeważają podstawowe wolności i prawa oraz interesy osoby, której dane dotyczą. Uzasadnione interesy to w szczególności nasz interes gospodarczy polegający na możliwości udostępnienia naszej strony internetowej, bezpieczeństwo informacji, dochodzenie własnych roszczeń prawnych oraz przestrzeganie innych przepisów prawa.

W tym celu korzystamy z usługodawców, którzy w ramach świadczenia usług są oddzielnie zobowiązani do zachowania tajemnicy i ochrony danych. Dane są przekazywane władzom tylko w przypadku nadrzędnych przepisów prawnych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Podczas wizyty na stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z Państwa przeglądarką. Następujące informacje zebrane w procesie są tymczasowo przechowywane w plikach systemowych i automatycznie rejestrowane: Adres IP Państwa urządzenia, data i godzina dostępu, nazwa i adres URL udostępnionych plików, strona internetowa, z której nastąpił dostęp lub z której zostali Państwo skierowani na naszą stronę (referrer URL), używana przeglądarka oraz, jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny Państwa urządzenia, jak również nazwa Państwa dostawcy.
Powyższe dane są przez nas przetwarzane w celu sprawnego zestawienia połączenia i zabezpieczenia systemu. Powstałe w ten sposób dane o połączeniach są automatycznie usuwane, zazwyczaj na okres maksymalnie siedmiu dni. W przypadku nadużycia strony internetowej, dane dziennika, których dalsze przechowywanie jest niezbędne dla celów dowodowych, będą przechowywane do czasu wyjaśnienia zdarzenia.

Stosowanie plików cookie
Ta strona używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, które pomagają stronie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są wykorzystywane do oceny zachowania użytkowników strony oraz do poprawy oferowanych przez nas informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR (uzasadnione interesy). Takim uzasadnionym interesem jest optymalizacja strony internetowej. Uzyskane informacje są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznej oceny statystycznej i nie są przekazywane osobom trzecim. Pliki cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Zbieranie danych jest anonimowe, zebrane dane nie mogą być powiązane z Twoją osobą.

Mapy Google
Do osadzania map używamy Google Maps. Połączenie z serwerami Google Ireland Ltd. jest nawiązywane poprzez interfejs (API). Do Google przekazywany jest co najmniej adres IP, URL (adres internetowy) naszej strony internetowej oraz data/czas użytkowania. Podstawą prawną przekazywania danych jest nasza umowa z Google Ireland Ltd. (https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html) zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR w połączeniu z umową o wspólnej odpowiedzialności zgodnie z Art. 26 GDPR, do której dostęp można uzyskać tutaj: https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms.

Dane są przekazywane do USA tylko wtedy, gdy spełnione są wymogi Art. 44 i nast. GDPR są spełnione.

W tym zakresie odwiedzający wchodzą w bezpośrednią relację użytkownika z Google podczas korzystania z Google Maps. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w szczegółowej polityce prywatności Google https://www.google.com/policies/privacy.

Integracja z Vimeo
Do osadzania filmów używamy Vimeo. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a GDPR. Nie jest wykluczone, że informacje te są przekazywane na serwer Vimeo w USA. Przekazywanie danych osobowych do USA zostało ocenione przez ETS jako zasadniczo niebezpieczne bez zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa, ponieważ nie można wykluczyć, że amerykańskie organy bezpieczeństwa uzyskają dostęp do tych danych. Przekazanie danych do USA ma miejsce tylko wtedy, gdy spełnione są wymogi Art. 44 i nast. GDPR są spełnione. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności dostawcy Vimeo Inc, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA: https://vimeo.com/privacy.

Państwa prawo do informacji, poprawiania, usuwania, sprzeciwu i przenoszenia danych
W każdej chwili możesz skorzystać z prawa do informacji, sprostowania i usunięcia danych. Wystarczy skontaktować się z nami w sposób opisany powyżej. Jeśli użytkownik życzy sobie, aby jego dane zostały usunięte, ale nadal jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania, dostęp do danych zostanie ograniczony (zablokowany). To samo dotyczy przypadku zgłoszenia sprzeciwu. Mogą Państwo skorzystać z prawa do przenoszenia danych, o ile możliwości techniczne są dostępne dla odbiorcy i dla nas.

Prawo do odwołania
W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych / szyfrowanie
Ta strona internetowa wykorzystuje „Hypertext Transfer Protocol Secure” (https). Połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a naszym serwerem jest szyfrowane.

Aktualność i zmiana niniejszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania treści niniejszej informacji o ochronie danych w dowolnym momencie. Ma to miejsce zazwyczaj w przypadku dalszego rozwoju lub dostosowania wykorzystywanych usług. Status tej deklaracji: 22.07.2020 r.

Inspektor ochrony danych
Datenschutzberatung Moers GmbH
www.dsb-moers.de