Gizlilik Politikası

Web sitesini ziyaret edenler için veri koruma bilgileri
Biz, vision-tec gmbh, Otto-Hahn-Str. 5, 34123 Kassel, Tel.: +49 (0) 561 979800-00, E-Mail: info@vision-tec.de bu web sitesinde hangi verilerinizi işlediğimizi aşağıda belirttik. Veri korumayla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, veri koruma görevlimiz datenschutz@dsb-moers.de adresinden yanıt vermekten mutluluk duyacaktır.

Veri işlemenin amacı, yasal dayanağı, alıcı kategorileri, saklama süresi
Amaç: Şirketin tanıtımı ve hizmetlerin sağlanması ve/veya ürün satışının yanı sıra İnternet üzerinden iletişim
Bu web sitesinde veri işlemenin amacı, şirketimizin ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sağlamak ve kullanıcıların şirket içinde uygun irtibat kişisi ile iletişim kurabilmelerine olanak sağlamaktır.
Kişisel verileri aşağıdaki yasal dayanaklara uygun olarak işleriz:

  • Art. 6 (1)(a) Kişisel verilerin veri sahibinin rızasıyla işlenmesi için GDPR.
  • Art. 6 (1)(b) Veri sahibi ile bir sözleşmenin ifası için gerekli kişisel verilerin işlenmesi ve ayrıca bir sözleşmeye girmeden önce uygun adımların atılması için GDPR.
  • Art. 6 (1)(c) Yürürlükteki AB yasalarına göre veya GDPR’nin tamamen veya kısmen geçerli olduğu bir ülkenin geçerli yasalarına göre tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uyum için gerekli işleme için GDPR.
  • Art. 6 (1)(f) Veri sahibinin çıkarları veya temel hak ve özgürlüklerinin söz konusu çıkarların önüne geçtiği durumlar haricinde, denetleyici veya üçüncü bir tarafça izlenen meşru çıkarları korumak için gerekli kişisel verilerin işlenmesi için GDPR. Meşru menfaatler, özellikle web sitemizi sağlayabilmek için ticari menfaatimiz, bilgi güvenliği, kendi yasal hak taleplerimizin icrası ve diğer mevzuata uygunluktur.

Bu amaçla, hizmet sunumu bağlamında, gizliliği korumak ve verileri korumak için ayrı olarak bağlı hizmet sağlayıcıları kullanırız. Veriler, yalnızca ağır basan yasal hükümlerin mevcudiyetinde üçüncü bir tarafa ifşa edilecektir. Üçüncü ülkelere hiçbir veri iletilmez.
Web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız ile bir bağlantı kurulur. Aşağıda listelenen toplanan bilgiler geçici sistem dosyalarında saklanır ve otomatik olarak kaydedilir: Cihazınızın IP adresi, erişim verileri ve zamanı, erişilen dosyaların adı ve URL’si, erişimin başlatıldığı veya yönlendirildiğiniz web sitesi sitemize (yönlendiren URL), kullanılan tarayıcıya ve uygun olduğunda cihazınızın işletim sistemine ve ayrıca sağlayıcınızın adı.
Belirtilen veriler, sorunsuz bir şekilde bağlantı kurulması ve sistem güvenliği amacıyla tarafımızca işlenmektedir. Oluşturulan bağlantı verileri otomatik olarak silinir ve yedi günden fazla saklanmaz. Web sitesinin usulüne uygun kullanılmaması durumunda, delil amacıyla saklanması gereken log dosyaları olay aydınlatılıncaya kadar saklanır.

Çerez kullanımı
Bu web sitesi, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan “çerezler” veya metin dosyaları kullanır. Çerez tarafından bu web sitesini kullanma şekliniz hakkında üretilen bilgiler, web sitesindeki ziyaretçi davranışını analiz etmek ve bilgi teklifimizi geliştirmek için kullanılır. Veri işlemenin yasal dayanağı Makale. 6 (1)(f) GDPR (meşru menfaatler) dır. Web varlığının optimizasyonu, böyle meşru bir menfaat teşkil eder. Elde edilen bilgiler sadece dahili istatistiksel analiz için kullanılır ve üçüncü şahıslara aktarılmaz. Tarayıcı kapatıldıktan sonra çerezler kaldırılır. Tarayıcı yazılımınızda uygun ayarı değiştirerek çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm özelliklerini tam olarak kullanamayacağınızı belirtmek isteriz. Veriler anonim olarak toplanır; toplanan veriler sizinle ilgili olamaz.

Google Haritalar Entegrasyonu
Haritaları gömmek için Google Haritalar kullanıyoruz. Google Ireland Ltd. sunucularına bir arayüz (API) üzerinden bağlanıyoruz. Google’a en az IP adresi, web sitemizin URL’si (İnternet adresi) ve kullanım tarihi/saati gönderilir. İletim için yasal dayanak, Art. 26 DSGVO ‘e ortak sorumluluk sözleşmesi ile bağlı Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO‘e dayalı Google Ireland Ltd. (https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html) ile yaptığımız sözleşmedir.

ABD’ye bir veri aktarımı yalnızca Art. 44 ff. DSGVO ‘ın gereklilikleri yerine getirilirse yapılır.

Bu bağlamda, Google Haritalar’ı kullanırken ziyaretçiler Google ile doğrudan bir kullanım ilişkisine girerler. Daha fazla bilgi, Google https://www.google.com/policies/privacy ayrıntılı veri koruma beyanında bulunabilir.

Vimeo Entegrasyonu
Videoları oluşturmak için Vimeo kullanıyoruz. Veri işlemenin yasal dayanağı, Art  6. para- 1 lit dır. bir DSGVO. Bu bilgilerin ABD’deki bir Vimeo sunucusuna aktarılması mümkündür. Kişisel verilerin ABD’ye iletilmesi, ABD güvenlik makamlarının bu verilere erişim sağlayabileceği göz ardı edilemediğinden, ek güvenlik önlemleri olmaksızın ECJ tarafından temelde güvenli olmadığına hükmedildi. ABD’ye bir veri aktarımı, yalnızca Art.44 gerekliliklerinin yerine getirilmesi durumunda gerçekleşecektir DSGVO yerine getirilmiştir. Daha fazla bilgi,  Vimeo Inc, 555 West 18th Street New York, New York 10011, ABD’nin gizlilik politikasında bulunabilir: https://vimeo.com/privacy.

Bilgi edinme, düzeltme, silme, nesne ve veri taşınabilirliği hakkınız
Bilgi edinme, verileri düzeltme ve silme hakkınızdan istediğiniz zaman yararlanabilirsiniz. Yukarıda açıklanan yöntemlerden birini kullanarak bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir. Yasal olarak saklamakla yükümlü olduğumuz verilerin silinmesini talep etmeniz durumunda, verilerinize erişim kısıtlanacaktır (engellenecektir). Aynı şey temyiz için de geçerlidir. Alıcı ve biz teknik imkanlara sahipsek, veri taşınabilirliği hakkınızdan yararlanabilirsiniz.

İtiraz hakkı
İstediğiniz zaman bir veri koruma denetleme makamına itiraz etme seçeneğiniz vardır.

Veri güvenliği / şifreleme
Bu web sitesi “Güvenli Köprü Metni Aktarım Protokolü” (https) kullanır. Tarayıcınız ve sunucumuz arasındaki bağlantı şifrelidir.

Bu gizlilik bildirisinin para birimi ve değişiklikleri
Bu gizlilik bildiriminin içeriğini herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır. Bu genellikle, kullanılan hizmetler daha fazla geliştirme veya uyarlamaya tabiyse yapılır. Güncel gizlilik bildirimini web sitemizde görüntüleyebilirsiniz. Bu açıklamanın tarihi: 22.07.2020