Ochrona danych

Informacja o ochronie prywatności dla odwiedzających stronę internetową

My, vision-tec gmbh, Otto-Hahn-Str. 5, 34123 Kassel, Tel.: +49 (0) 561 979800-00, E-Mail: info@vision- tec.de, chcielibyśmy poniżej wyjaśnić Państwu, jakie dane przetwarzamy na naszej stronie internetowej i w jaki sposób. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem vision-tec@dsb-moers.de. Więcej danych kontaktowych można znaleźć na stronie www.dsb-moers.de.

Cel, podstawa prawna, kategorie odbiorców, okres przechowywania przetwarzania danych
Cel: Prezentacja firmy i świadczenie usług i/lub sprzedaż produktów oraz komunikacja za pośrednictwem Internetu
Celem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest dostarczanie informacji o produktach i usługach naszej firmy, połączone z możliwością ukierunkowanego kontaktu użytkowników z osobami kontaktowymi w firmie.

Udostępniając naszą stronę internetową, przestrzegamy wymogów ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (DSGVO), federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), ustawy o telemediach (TMG) i ustawy o ochronie danych w telemediach telekomunikacyjnych (TTDSG). Przetwarzamy dane osobowe w szczególności zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

  • Art. 6 ust. 1 lit. a GDPR dla przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby, której dane dotyczą.
  • Art. 6 ust. 1 lit. b GDPR dla niezbędnego przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, jak również w celu wdrożenia odpowiednich środków przedumownych.
  • Art. 6 ust. 1 lit. c GDPR w zakresie niezbędnego przetwarzania danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy na mocy jakiegokolwiek obowiązującego prawa UE lub obowiązującego prawa państwa, w którym GDPR ma zastosowanie w całości lub w części.
  • Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR dla koniecznego przetwarzania danych osobowych w celu ochrony uzasadnionych interesów nas lub osób trzecich, chyba że przeważają podstawowe wolności i prawa oraz interesy osoby, której dane dotyczą. Uzasadnione interesy to w szczególności nasz interes gospodarczy polegający na możliwości udostępnienia naszej strony internetowej, bezpieczeństwo informacji, dochodzenie własnych roszczeń prawnych oraz przestrzeganie innych przepisów prawa.

W tym celu korzystamy z usługodawców, którzy w ramach świadczenia usług są oddzielnie zobowiązani do zachowania tajemnicy i ochrony danych. Dane są przekazywane władzom tylko w przypadku nadrzędnych przepisów prawnych. W zakresie, w jakim dane są przekazywane do krajów trzecich, odbywa się to wyłącznie zgodnie z wymogami art. 44 i nast. DSGVO.

Podczas wizyty na stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z Państwa przeglądarką. Następujące informacje zebrane w procesie są tymczasowo przechowywane w plikach systemowych i automatycznie rejestrowane: Adres IP Państwa urządzenia, data i godzina dostępu, nazwa i adres URL udostępnionych plików, strona internetowa, z której nastąpił dostęp lub z której zostali Państwo skierowani na naszą stronę (referrer URL), używana przeglądarka oraz, jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny Państwa urządzenia, jak również nazwa Państwa dostawcy.

Powyższe dane są przez nas przetwarzane w celu sprawnego zestawienia połączenia i zabezpieczenia systemu. Powstałe w ten sposób dane o połączeniach są automatycznie usuwane, zazwyczaj na okres maksymalnie siedmiu dni. W przypadku nadużycia strony internetowej, dane dziennika, których dalsze przechowywanie jest niezbędne dla celów dowodowych, będą przechowywane do czasu wyjaśnienia zdarzenia.

Korzystanie z technologii pamięci masowej na urządzeniu końcowym
Ta strona internetowa wykorzystuje technologie przechowywania („pliki cookie” i/lub pamięć przeglądarki), aby umożliwić rejestrowanie korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat zachowania użytkownika na tej stronie internetowej są wykorzystywane do oceny informacji o korzystaniu z tej strony internetowej i zachowaniach odwiedzających oraz do ulepszania naszej oferty informacyjnej.

Jeśli korzystanie z technologii przechowywania danych na urządzeniu końcowym użytkownika jest konieczne do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, korzystamy z tej technologii w oparciu o nasze uzasadnione interesy w zakresie ulepszania naszej oferty informacyjnej oraz zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa informacji na stronie internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadniony interes) w połączeniu z § 25 ust. 2 nr 2 TTDSG.

Jeśli używane są pliki cookie, które nie są niezbędne do działania strony internetowej, prosimy o wcześniejszą zgodę użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, § 25 ust. 1 TTDSG (zgoda).

Pliki cookie zostaną usunięte najpóźniej po roku. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe. Gromadzone dane są anonimowe; nie można ich powiązać z osobą użytkownika.

Integracja z Vimeo
Do osadzania filmów używamy Vimeo. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a GDPR. Nie jest wykluczone, że informacje te są przekazywane na serwer Vimeo w USA. Przekazywanie danych osobowych do USA zostało ocenione przez ETS jako zasadniczo niebezpieczne bez zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa, ponieważ nie można wykluczyć, że amerykańskie organy bezpieczeństwa uzyskają dostęp do tych danych. Przekazanie danych do USA ma miejsce tylko wtedy, gdy spełnione są wymogi Art. 44 i nast. GDPR są spełnione. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności dostawcy Vimeo Inc, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA: https://vimeo.com/privacy.

Mapy Google
Ta strona internetowa korzysta z Google Maps, usługi świadczonej przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO w związku z art. 49 ust. 1 S.1 lit. a DSGVO.

Do Google przesyłany jest co najmniej adres IP, adres URL (adres internetowy) naszej strony internetowej oraz data/godzina korzystania. Nie jest wykluczone, że informacje te są przesyłane na serwer Google w USA. Przekazywanie danych osobowych do USA zostało uznane przez ETS za zasadniczo niebezpieczne bez dalszych środków bezpieczeństwa, ponieważ nie można wykluczyć, że amerykańskie organy bezpieczeństwa uzyskają dostęp do tych danych. W szczególności istnieje ryzyko, że dane użytkownika mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania, być może bez żadnych środków prawnych.

Podczas korzystania z Map Google użytkownik wchodzi w bezpośrednią relację z Google. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w szczegółowej polityce prywatności Google (https://www.google.com/policies/privacy).

Plugin GDPR Cookie Consent od CookieYes
Do zarządzania zgodami użytkownika na naszej stronie internetowej używamy wtyczki GDPR Cookie Consent, usługi świadczonej przez CookieYes Limited, 3 Warren Yard Warren Park, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 5NW, Wielka Brytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO w związku z art. 5 DSGVO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez CookieYes można znaleźć na stronie https://www.cookieyes.com/privacy-policy/.

Państwa prawo do informacji, poprawiania, usuwania, sprzeciwu i przenoszenia danych
W każdej chwili możesz skorzystać z prawa do informacji, sprostowania i usunięcia danych. Wystarczy skontaktować się z nami w sposób opisany powyżej. Jeśli użytkownik życzy sobie, aby jego dane zostały usunięte, ale nadal jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania, dostęp do danych zostanie ograniczony (zablokowany). To samo dotyczy przypadku zgłoszenia sprzeciwu. Mogą Państwo skorzystać z prawa do przenoszenia danych, o ile możliwości techniczne są dostępne dla odbiorcy i dla nas.

Prawo do odwołania
W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych / szyfrowanie
Ta strona internetowa wykorzystuje „Hypertext Transfer Protocol Secure” (https). Połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a naszym serwerem jest szyfrowane.

Aktualność i zmiana niniejszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania treści niniejszej informacji o ochronie danych w dowolnym momencie. Ma to miejsce zazwyczaj w przypadku dalszego rozwoju lub dostosowania wykorzystywanych usług. Status tej deklaracji: 27.07.2023 r.

Inspektor ochrony danych
Datenschutzberatung Moers GmbH
www.dsb-moers.de